Αρρυθμίες

Τι είναι η αρρυθμίες;

Η καρδιά μας χτυπάει 60 – 100 φορές το λεπτό. Αυτό το καταφέρνει χάρη σε ένα ρυθμικό ηλεκτρικό ερέθισμα, που παράγεται 60 – 100 φορές το λεπτό και διαχέεται στην καρδιά κάνοντάς την να συσπάται. Οποιεσδήποτε διαταραχές στην παραγωγή ή στην διάδοση αυτού του ερεθίσματος λέγονται αρρυθμίες.

 Κάθε διαταραχή του ονομάζεται αρρυθμία.
Φυσιολογικός ρυθμός.

Ειδικότερα η καρδιά χωρίζεται σε 4 μέρη. Πάνω σε 2 κόλπους και κάτω σε 2 κοιλίες. Οι κόλποι με τις κοιλίες είναι ηλεκτρικά μονωμένες δηλαδή το ρεύμα δεν μπορεί να περάσει από τους κόλπους προς τις κοιλίες παρά μόνο από ένα πολύ στενό πέρασμα του βρίσκεται μεταξύ τους και λέγεται κολποκοιλιακός κόμβος. Το ηλεκτρικό ερέθισμα παράγεται ψηλά στον δεξιό κόπλο από τον φλεβόκομβο και κατόπιν, διαχέεται στους δύο κόλπους. Έτσι έχουμε τη σύσπαση των κόλπων.

Σύσπαση κόλπων και κοιλιών

Στη συνέχεια φτάνει στη μοναδική δίοδο που υπάρχει και αφού την περάσει, διαχέεται στις 2 κοιλίες με αποτέλεσμα τη σύσπαση και των κοιλιών. Αν κάτι διαταράξει την ακολουθία αυτών των ρυθμικών γεγονότων, τότε έχουμε αρρυθμία.

Πόσες αρρυθμίες υπάρχουν;

Γενικά υπάρχουν 2 μεγάλες οικογένειες οι βραδυαρρυθμίες και οι ταχυαρρυθμίες.

Στις βραδυαρρυθμίες, η διαταραχή, κάνει την καρδιά να χτυπάει αργά, με κίνδυνο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του οργανισμού για αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως αδυναμία, ζάλη, μέχρι και συγκοπή.

Αντίθετα στις ταχυαρρυθμίες η καρδιά χτυπάει πολύ γρήγορα, τόσο γρήγορα όμως, που δεν μπορούν να συγχρονιστούν κόλποι και κοιλίες. Αποτέλεσμα αυτού του ασυγχρονισμού είναι η δυσλειτουργία της καρδιάς και η εμφάνιση αδυναμίας, ζάλης, δύσπνοιας και συγκοπής.

Υπάρχει βέβαια και κατάσταση όπου οι χτύποι της καρδιάς δεν είναι ούτε γρήγοροι, ούτε αργοί, αλλά είναι ακανόνιστοι

Συχνές αρρυθμίες είναι:

Πότε να υποψιαστώ ότι έχω αρρυθμία;

αρρυθμία
αρρυθμία

Τα συμπτώματα των αρρυθμιών είναι η ζάλη, η λιποθυμία, το αίσθημα παλμών (αίσθημα φτερουγίσματος στην καρδιά ή αίσθημα ότι η καρδιά χτυπάει έντονα). Επίση μπορεί να συνυπάρχουν κόπωση, δυσπνοια και εφίδρωση. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε συνδυασμό ή μεμονωμένα. Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός είναι αυτός που κάνει τη διάγνωση.