Έκτακτες συστολές

Τι είναι οι έκτακτες συστολές;

Οι έκτακτες συστολές είναι έξτρα χτύποι της καρδιάς που διαταράσουν την ρυθμικότητα της και φυσιολογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Η καρδιά μας χτυπάει 60 – 100 φορές το λεπτό. Αυτό το καταφέρνει χάρη σε ένα ρυθμικό ηλεκτρικό ερέθισμα, που παράγεται 60 – 100 φορές το λεπτό από μία κυτταρική δομή που λέγεται φλεβόκομβος και διαχέεται στην καρδιά κάνοντάς την να συσπάται.

Το φυσιολογικό ερέθισμα

Πολλές φορές, μπορεί να παραχθεί ένα έκτακτο ερέθισμα από οποιαδήποτε θέση στην καρδιά. Το ερέθισμα αυτό θα διαδοθεί σε όλη την καρδιά και θα την υποχρεώσει σε έκτακτη σύσπαση.

Αναλόγως της θέσης που θα παραχθεί το έκτακτο ερέθισμα, στο πάνω ή το κάτω μέρος της καρδιάς (κόλποι ή κοιλίες), θα συμβεί και μία έκτακη κολπική η κοιλιακή συστολή.

Έκτακτη κολπική συστολή
Έκτακτη κοιλιακή συστολή

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Το αίσθημα παλμών είναι η συνηθέστερη εκδήλωση

  • Φτερουγίσματα
  • Αίσθηση ότι χάνεται ένας παλμός
  • δύσπνοια, κόπωση

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με την καταγραφή του ρυθμού με ένα καρδιογράφημα. Η ενδεδειγμένη εξέταση όμως είναι το Holter ρυθμού γιατί μπορεί επισης να καταγράψει το φορτίο των εκτάκτων (πόσες είναι το 24ωρο) και ταυτόχρονα να ελέγξει αν συνυπάρχουν και άλλες πιο επικίνδυνες αρρυθμίες.

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

  • Καφές, καφεΐνη, κάπνισμα.
  • Αυξημένη αρτηριακή πίεση
  • Άγχος
  • Διάφορες καρδιοπάθειες

Η άρση ή βελτίωση των παραπάνω παραγόνταν μπορεί να βελτιώσει ή να εξαφανίσει τις έκτακτες συστολές.

Είναι επικίνδυνες οι έκτακτες συστολές;

Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική. Πολλές φορές επικίνδυνο είναι το αίτιο που τις προκαλεί και όχι οι ίδιες οι έκτακτες συστολές. Τέτοια περίπτωση είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου όπου οι έκτακτες είναι ένα σύμπτωμα αυτής της κατάστασης. Άλλες πάλι φορές το αίτιο είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία αλλά επικίνδυνο μπορεί να είναι το φορτίο των εκτάκτων συστολών. Τις περισσότερες φορές όμως δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Υπάρχει θεραπεία;

Αφού αποκλειστεί επικίνδυνο αίτιο, που προκαλεί τις έκτακτες συστολές, υπάρχουν φάρμακα τα οποία στοχεύουν στην μείωση ή την εξαφάνιση των εκτάκτων συστολών. Αν η φαρμακευτική αποτύχει τότε μπορεί να γίνει θεραπεία με κατάλυση (καυτηριασμός) της εστίας που προκαλεί τις έκτακτες.