Κοιλιακές αρρυθμίες

Τι είναι οι κοιλιακές αρρυθμίες;

Οι αρρυθμίες, χωρίζονται σε 2 μεγάλες οικογένεις, τις ταχυαρρυθμίες και τις βραδυαρρυθμίες. Οι ταχυαρρυθμίες χωρίζονται με την σειρά τους και αυτές σε 2 μεγάλες οικογένεις. Τις αρρυθμίες που προέρχονται από το πάνω μέρος της καρδιάς (τους κόλπους) και ονομάζονται κολπικές ή υπερκοιλιακές αρρυθμίες και αυτές που προέρχονται από το κάτω μέρος της καρδιάς (τις κοιλίες) και ονομάζονται κοιλιακές αρρυθμίες. Από τις 2 αυτές οικογένειες οι κοιλιακές αρρυθμίες είναι οι πιο επικίνδυνες.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Όπως συμβαίνει γενικά με τη διάγνωση αρρυθμιών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα θέτει τη διάγνωση. Το Holter ρυθμού όμως είναι το μεγαλύτερο διαγνωστικό εργαλείο και σε αυτήν την περίπτωση.

Είναι επικίνδυνες;

ΝΑΙ, αυτός είναι και ο λόγος που τις ξεχωρίζουμε από τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες οι οποίες είναι λιγότερο επικίνδυνες. Σε σχέση με τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες, είναι πιο σπάνιες, έχουν σοβαρότερα συμπτώματα, συνήθως έχουν σοβαρότερο αίτιο και μπορούν να μετατραπούν πιο εύκολα σε κοιλιακή μαρμαρυγή. Η κοιλιακή μαρμαρυγή είναι η πιο επικύνδυνη αρρυθμία η οποία επιφέρει αιφνίδιο θανατο αν δεν τερματιστεί άμεσα.

Ποιο είναι το αίτιο;

Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε αρρυθμία είναι συνήθως βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στο μυοκάρδιο (καρδιακό μυ). Το αίτιο αυτού του βραχυκυκλώματος είναι οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την φυσιολογική δομή του καρδιακού μυ και να προκαλέσει ανομοιογένεια. Έτσι καταστάσεις όπως, ισχαιμία του μυοκαρδίου, ουλή (παλαιό έμφραγμα), ίνωση (μυοκαρδίτιδα) ή διήθηση του μυοκαρδίου, μπορούν να προκαλέσουν αυτήν την ανομοιογένεια.

Υπάρχει θεραπεία για τις κοιλιακές αρρυθμίες;

Υπάρχει θεραπευτική προσέγγιση με στόχο την μείωση ή την εξαφάνιση των επισοδίων.

  • Άρση του αιτίου – αν διορθωθεί το αίτιο όπως για παράδειγμα στην ισχαιμία του μυοκαρδίου, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ή αρρυθμία.
  • Φαρμακευτική αγωγή – Τα φάρμακα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μείωση ή την εξαφάνιση των επεισοδίων.
  • Κατάλυση – Ο καυτηριασμός της εστίας μπορεί να είναι πολές φορές και ριζική λύση για το πρόβλήμα.
  • Εμφύτευση απινιδωτή – Όταν η αρρυθμία επιμένει η εμφύτευση είναι ένα σημαντικό θεραπευτικό μέσο γιατί μπορεί να σταματήσει μια επικίνδυνη αρρυθμία όταν αυτή συμβαίνει.