Κολπική μαρμαρυγή

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο πολυσυζητημένη, πιο ύπουλη, πιο συχνή, πιο πολυμελετημένη και πιο άγνωστη αρρυθμία ταυτόχρονα. Ανήκει στις υπερκοιλιακές αρρυθμίες και συνήθως είναι ταχυαρρυθμία.

κολπική μαρμαρυγή

Γιατί είναι επικίνδυνη η κολπική μαρμαρυγή;

Κατά την συγκεκριμένη αρρυθμία, ο ασθενής συνήθως, δεν κινδυνεύει άμεσα από αιφνίδιο θάνατο. Κινδυνεύει από την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο είναι αποτέλεσμα δημιουργίας θρόμβου στον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Ο θρόμβος δημιουργείται λόγω της λίμνασης του αίματος στον αριστερό κόλπο και είναι πιθανό να φύγει στην κυκλοφορία και από εκεί να φτάσει στον εγκέφαλο όπου μπορεί να προκαλέσει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έτσι ο ασθενής χρήζει προφύλαξης με αντιπηκτική αγωγή.

Έκανα μια φορά κολπική μαρμαρυγή! Μπορεί να ξανακάνω;

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να έχει παροξυσμικό χαρακτήρα, δηλαδή να έρχεται και να φεύγει ή να είναι μόνιμη. Συνήθως η φυσική της εξέλιξη έχει ως εξής: κάνει αραιές εμφανίσεις μικρής διάρκειας, τα επεισόδια με το πέρασμα του χρόνου γίνονται πιο συχνά και διαρκούν περισσότερο και στο τέλος η αρρυθμία εγκαθίσταται μόνιμα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής;

Τα συμπτώματα ποικίλουν, από πολύ έντονο αίσθημα παλμών, δύσπνοια, ζάλη και έντονη κόπωση εως ήπια φτερουγίσματα. Πολλές φορές και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο ο ασθενής δεν νοιώθει απολύτως τίποτα και η κολπική μαρμαρυγή βρίσκεται ως τυχαίο εύρημα σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Πως γίνεται η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής;

Όπως συμβαίνει γενικά με τη διάγνωση αρρυθμιών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα θέτει τη διάγνωση. Το Holter ρυθμού όμως είναι το μεγαλύτερο διαγνωστικό εργαλείο και σε αυτήν την περίπτωση.

Η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και το να τεθεί η διάγνωση, είναι υψίστης σημασίας.

Έτσι έχουν επιστρατευτεί διάφορες τεχνικές παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού οι οποίες χρησιμοποιούν τόσο κλασσικά και απλοϊκά μέσα όπως μέτρηση της αρτηριακής υπέρτασης ή ψηλάφηση του καρδιακού παλμού, μέχρι smartphones, smartwatches και φορητούς καρδιογράφους οικιακής χρήσης.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία, στις τελευταίες οδηγίες για την κολπική μαρμαρυγή έχει υιοθετήσει τις παραπάνω τεχνικές ως όπλα για την μάχη της διάγνωσης της κολπικής μαρμαρυγής.

Προσοχή! Οι παραπάνω τεχνικές δεν κάνουν διάγνωση! Αποτελούν μέσα παρακολούθησης και ενδείξεων τα οποία χρειάζονται εκτίμηση από γιατρό ώστε να αξιολογηθούν.

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές τις συσκευές.

Υπάρχει θεραπεία για την κολπική μαρμαρυγή;

Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι μονολεκτική. Υπάρχουν θεραπευτικοί στόχοι θα λέγαμε παρά ριζική θεραπεία, στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι θεραπευτικοί στόχοι κατά βάση είναι 2:

  1. Προφύλαξη από τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου – οι ασθενείς ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που έχουν θα πρέπει να λάβουν αντιπηκτική αγωγή ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία θρόμβου.
  2. Βελτίωση των συμπτωμάτων που προκαλεί η αρρυθμία – αυτό το σκέλος στοχεύει στην αποτροπή της εμφάνισης της κολπικής μαρμαρυγής καθώς και στην μειώση της καρδιακής συχνότητας που προκαλεί η αρρυθμία ώστε να ανακουφίζεται ο ασθενής όταν η αρρυθμία εμφανίζεται ή όταν είναι μόνιμη. Ο παραπάνω στόχος, ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς, μπορεί να επιτευχθεί με φαρμακευτική ή/και επεμβατική θεραπεία, όπως είναι η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής.