Ποιοί είμαστε

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ είναι μία ιατρική υπηρεσία που έχει ως αντικείμενο την διάγνωση αρρυθμιών.

Εστιάζουμε στην διάγνωση αρρυθμιών κατ’ οίκον με κλασικές μεθόδους καθώς και με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών όπως φορητοί καρδιογράφοι, smartwatch και smartphone ECG. Επίσης παρέχουμε υπηρεσία εκτίμησης των ευρημάτων που καταγράφονται από τις συσκευές αυτές. Πρόκειται για μια ιδέα, που δημιουργήθηκε από την προτοφανή κατάσταση, που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ενδιαφερόμαστε επίσης και εκπονούμε έρευνα και ανάπτυξη hardware και software, με επίκεντρο την αρρυθμιολογία.

Επιστημονικός υπεύθυνος

Επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ είναι ο Γεώργιος Γιαννακάκης MD, MSc, ο οποίος είναι καρδιολόγος με επιστημονικό ενδιαφέρον στην αρρυθμιολογία.

Εργάζεται ως ιδιώτης καρδιολόγος και ως εξωτερικός συνεργάτης της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Ως υπότροφος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, έχει εκπαιδευτεί στην αρρυθμιολογία, παρακολουθόντας τις δραστηριότητες του εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” συμμετέχοντας ερευνητικά στην μελέτη και αξιοποίηση του ψηφιακού ηλεκτροκαρδιογραφήματος για την αντιμετώπιση των αρρυθμιών.

Είναι αριστούχος μεταπτυχιακός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική Επιστημών Ζωής” του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στη Ιατρική Πληροφορική. Εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο “Καταγραφή, Επεξεργασία, Απεικόνιση και Αποστολή ΗΚΓ με Χρήση Κινητού Τηλεφώνου“. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο.

Είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης και έχει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με θέμα το ψηφιακό καρδιογράφημα.