Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Τι είναι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη;

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μία επεμβατική εξέταση, η οποία γίνεται σε ειδικό εργαστήριο. Σαν διαδικασία μοιάζει πολύ με την στεφανιογραφία. Κατά την εξέταση γίνονται μετρήσεις και διαγνωστικές δοκιμασίες στην καρδιά. Με απλά λόγια, από μια μικρή τομή στο πόδι, ο γιατρός εισάγει καλώδια τα οποία φτάνουν μέχρι την καρδιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνει ένα εσωτερικό ηλεκτροκαρδιογράφημα στην καρδιά ώστε να μετρηθούν παράμετροι που δεν γίνεται να μετρηθούν με το εξωτερικό κλασσικό καρδιογράφημα. Ταυτόχρονα πέρα από τις μετρήσεις, ο γιατρός, μπορεί να υποβάλει την καρδιά και σε ορισμένες δοκιμασίες. Για παράγειγμα μπορεί να κάνει την καρδιά να χτυπάει γρήγορα ή να χτυπάει έκτακτα ακόμη και να προκαλέσει μια αρρυθμία και να κάνει τις παρατηρήσεις του. Από την μελέτη εξάγονται πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Θα έχω σίγουρα διάγνωση;

Όχι δεν είναι βέβαιο. Μπορεί σαν εξέταση να είναι πολύ διεξοδική, όμως υπάρχει περίπτωση να μην μας δώσει απάντηση στο ερώτημά μας για πάρα πολλούς λόγους. Η διάγνωση των αρρυθμιών, δεν είναι απλή υπόθεση, έχει πολλές δυσκολίες. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η τυχαία εμφάνιση των αρρυθμιών. Έτσι μπορεί κατά την ημέρα της μελέτης η αρρυθμία να συμπεριφέρεται ετσι ώστε να μην μας δώσει συμπεράσματα.

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μόνο εξέταση ή είναι και θεραπεία;

Με την στενή ένοια του όρου πρόκειται για εξέταση. Στην πράξη όμως επειδή η επεμβατική θεραπεία των αρρυθμιών γίνεται με την ίδια διαδικασία είμαστε σχεδόν πάντα προετοιμασμένοι, μόλις διαγνώσουμε το πρόβλημα να προβούμε και στην αντιμετώπισή του αφού ο ασθενής είναι ήδη στο εργαστήριο. Έτσι δεν χρειάζεται ο ασθενής να υποβληθεί ξανά σε επέμβαση σε δεύτερο χρόνο. Λόγω του ότι αυτή είναι η συνηθέστερη πρακτική είχει σχεδόν επικρατήσει η αντίληψη ότι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη αφορά και στην θεραπεία της αρρυθμίας πέραν της διάγνωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επεμβατική προσέγγιση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην διάγνωση και θεραπεία των αρρυθμιών.