Βοηθήματα διάγνωσης αρρυθμιών

Τι είναι τα βοηθήματα διάγνωσης αρρυθμιών

Πέραν των κλασικών διαγνωστικών μέσων τα οποία θέτουν διάγνωση, υπάρχουν και μέσα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν διάγνωση αλλά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα βοηθήματα διάγνωσης αρρυθμιών.

  • Καρδιογράφοι ρολόγια smartwatch
  • Καρδιογράφοι τσέπης smartphone
  • Αυτόματοι φορητοί οικιακοί καρδιογράφοι
  • Μέτρηση καρδιακού παλμού – πιεσόμετρα, οξύμετρα, ρολόγια παλμογράφοι, ψηλάφηση καρδιακού παλμού.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία, έχει υιοθετήσει πλέον, ως βοηθήματα παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, αρκετές συσκευές καθημερινής χρήσης όπως ρολόγια και κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν δυνατότητα καταγραφής ζωτικών σημείων (παλμών, ρυθμού κ.λπ.)

Μέσα παρακολούθησης κολπικής μαρμαρυγής

Καρδιογράφοι ρολόγια smartwatch

Έξυπνα ρολόγια με δυνατότητα καταγραφής καρδιογραφήματος.

Πλεονεκτήματα – Φορητότητα, ο ασθενής το έχει συνεχώς μαζί του, κάνει άμεσα καρδιογράφημα μόλις νιώσει συμπτώματα.

Μειονεκτήματα – Καταγράφουν συνήθως 30 δευτερόλεπτα και όχι συνεχόμενη καταγραφή. Είναι εύκολο ο ασθενής να κάνει καταγραφή με παράσιτα. Μεγάλη πιθανότητα υπερδιάγνωσης.

Καρδιογράφοι τσέπης smartphone

Καρδιογράφοι τσέπης οι οποίοι συνδέονται με κινητό smartphone.

Πλεονεκτήματα – Φορητότητα, ο ασθενής το έχει συνεχώς μαζί του, κάνει άμεσα καρδιογράφημα μόλις νιώσει συμπτώματα. Εύκολο για χρήση από πολλά άτομα.

Μειονεκτήματα – Καταγράφουν συνήθως 30 δευτερόλεπτα και όχι συνεχόμενη καταγραφή. Είναι πιο δύσχρηστο και όχι τόσο άμεσο όσο το smartwatch (απαιτεί πρώτα σύνδεση με το κινητό).

Αυτόματοι φορητοί οικιακοί καρδιογράφοι

Καρδιογράφοι φορητοί που ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πλεονεκτήματα – Φορητότητα, ο ασθενής το έχει σπίτι του, κάνει άμεσα καρδιογράφημα μόλις νιώσει συμπτώματα. Εύκολο στη χρήση. Μπορεί να καταγράψει συνεχόμενο καρδιογράφημα ακόμα και για ώρες.

Μειονεκτήματα – Δεν είναι τσέπης άρα ο ασθενής δεν μπορεί να το έχει συνέχεια μαζί του.

Μέτρηση καρδιακού παλμού

πιεσόμετρα, οξύμετρα, ρολόγια παλμογράφοι, είναι συσκευές φορητές που βρίσκονται καθημερινά γύρω μας. Έχουν πολύ μικρότερη ειδικότητα στην καταγραφή του ρυθμού και μπορούν να δώσουν μόνο ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει διαταραχή ρυθμού. Από την άλλη τέτοιες συσκευές βρίσκονται σε κάθε σπίτι και κοντά σε κάθε ασθενή και έτσι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πληροφορία που μπορούν να μας δώσουν.

Η ψηλάφηση καρδιακού παλμού, δεν είναι συσκευή, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση του ρυθμού του και πολλές φορές μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις.